Odvetnik Miha Kunič, Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana, t: 01 620 49 87
Nova lokacija pisarne: Nazorjeva ulica 6a, Ljubljana
Predstavitev odvetniške pisarne Kunič
Odvetniška pisarna Kunič deluje od leta 2010 in nudi širok nabor storitev pravnega svetovanja, sestavljanja listin, zastopanja ter zagovarjanja strank pred sodišči in drugimi državnimi organi v civilnih, gospodarskih, upravnih in drugih postopkih.

V odvetniški pisarni Kunič lahko stranke dobijo pomoč pri reševanju težav s področja civilnega, gospodarskega, delovnega, pogodbenega, kazenskega in upravnega prava. Nudi se pravno svetovanje pri vodenju in poslovanju gospodarskih družb ter pravna pomoč v primerih varovanja intelektualne lastnine, varstva konkurence ter pri kršitvah človekovih pravic.

Temeljna značilnost odvetniške pisarne Kunič je visoka profesionalnost pri uveljavljanju in varovanju zakonitih pravic in pravnih koristi strank. Poleg strokovnosti je prednost pisarne tudi v osebnem pristopu do strankinih pravnih problemov, prilagodljivost in zavzetost pri iskanju zanesljivih pravnih strategij in učinkovitih pravnih rešitev.

Cilj pisarne je zagotoviti dolgoročne odnose s strankami, ki temeljijo na spoštovanju zaupnega razmerja in potrpežljivosti. Odvetnik Miha Kunič se zaveda pomembnosti poznavanja različnih vidikov poslovno-gospodarskega okolja, v katerem stranke delujejo, zato so pri celovitem in kakovostnem reševanju pravnih zadev po presoji vključeni tudi zunanji sodelavci kot so revizorji, davčni svetovalci, notarji ter drugi izvedenci.

V želji, da se zagotovi najvišja pravna varnost stranke, odvetniška pisarna Kunič po potrebi sodeluje tudi z drugimi odvetniškimi družbami ter svetovalnimi službami.

Skladno z zakonom o odvetništvu je Miha Kunič vpisan v imenik Odvetniške zbornice Slovenije. Je tudi član mednarodne organizacije za varstvo intelektualne lastnine AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).


AIPPI logo
Izdelava in gostovanje: TRISTO d.o.o.